Tuesday, April 28, 2009

Konkani film "Oh Bai"

Konkani film " Oh Bai "
Name of the film: Oh Bai Direction: Neeta Jain-Duhaut (1983)
Music: Xavier Peres
Artiste 1: Dynanesh Moghe
Language: Konkani

No comments: